Kembali ke Profil

Struktur Organisasi

1. DEKANAT

Dekan

Surokim, S.Sos., SH., M.Si.

NIP. 19740622 200801 1 007

Wakil Dekan I

Bangun Sentosa D.H, S.Sos. MSi., P.hD

NIP. 19750915 200212 1 001

Wakil Dekan II

H. Ahmad Cholil, M.Si., Ph. D

NIP. 19740601 200604 1 001

Wakil Dekan III

Khoirul Rosyadi, S.S., M.Si., Ph.D.       

NIP. 19740412 200212 1 001.

2. JURUSAN

Ketua Jurusan

Dr. Sriyono, S.S., M.Hum. 

NIP. 19790302 200801 1 007

Sekretaris Jurusan

Dr. Hera Wahyuni, S.Psi., M.Psi., Psikolog

NIP. 19800401 200812 2 002

Kepala Laboratorium

Dr. Zainal Abidin, S.Psi., M.Si., CHRM

NIP. 19740805 200812 1 005

Ketua Jamu Fakultas

Dr. Rosyida Ekawati, S.S., M.A.

NIP. 197405132006042001

3. KOORDINATOR PRODI

Koordinator Prodi Sastra Inggris

Zakiyatul Mufidah, M.Hum.   

NIP. 19850604 201404 2 001

Koordinator Prodi 

Sosiologi

Dr. Arie Wahyu Prananta, S.Pi., M.Sos., CHRM   

NIP. 19740312 200812 1 001

Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Yuliana Rakhmawati, S.Sos., M.Si.

NIP. 19790715 200501 2 002

Koordinator Prodi  Psikologi

Dr. Yudho Bawono, S.Psi., M.Si. 

NIP. 19760723 201012 1 002

KARYAWAN

Sekretaris Dekan

Ahmad Fauzi, S.S

NIP. –

Pengelola Akademik

Sunaryo,SE

NIP. 197206012005011001

Bendahara Pembantu Pengeluaran

Ninik Kustianingsih

NIP. 198007162006042002

Teknisi

Syamsul Gunawan, A.Md

NIP. –

Pengadministrasi Kemahasiswaan

Sonya Alfira, SE

NIP. –

Pengadministrasi Kepegawaian

Rista Dwi Cahyanti, A.Md

NIP. –

Pengadministrasi Akademik Prodi Sastra Inggris

Rininta Purnama Sari, SS

NIP. –

Pengadministrasi Akademik Prodi Sosiologi

Kamiliyah, S.Sos

NIP. –

Pengadministrasi Akademik Prodi Ilmu Komunikasi

Afifah Ratna Puspita, A.Md

NIP. 198808282015042001

Laboran Prodi Psikologi

Ach. Mu’tasim Billah, S.Psi

NIP. –

Pengadministrasi Akademik  Prodi Psikologi

Septi Yuni Arfiyanti, S.Psi

NIP. –

Pengadministrasi Anggaran dan Laporan Keuangan

Teguh Ardiansyah, A.Md

NIP. 197902022010121001

Pengadministrasi Kerumahtanggaan

Moh Rofik

NIP. 1967050420050011001

Pramu Tamu

Imam Hanafi

NIP. 197509012005011002

Pengadministrasi Perkuliahan

Moh Sobirin

NIP. –